یک کاسه آش نذری

خدایا!! نذر کرده ام امسال کمی مهربان باشم
تا هوایم را داشته باشی که تو مهربانی و بس

نذر کرده ام پاییز را با تو باشم
در کنار بچه های آسمان
و چه دلچسب نذریست


#یک_کاسه_آش_نذری

در حمایت از توانخواهان مرکز نگهداری و توانبخشی موسسه خیریه بچه های آسمان

۴ آبان ۹۸ کنار بچه های آسمان ساعت ۱۵

 

برچسب ها:

پیام بگذارید