قلک خیریه
با پر کردن قلک های آسمان ، امید را مهمان قلب بچه های آسمان کنید
مشاهده همه
استند
با سفارش استند های بچه های آسمان در کنار بچه های آسمان باشید.
مشاهده همه
دست سازه های بچه های آسمان
در مسیر یاری رساندن به بچه های آسمان ، از استعداد های آنان حمایت کنید
مشاهده همه
کمیپن های
بچه های آسمان
پویش تامین دارو
پویش تامین دارو 9,000,000 تومان هدف
177.88888888888888888888888889%

حمایت میکنم
پویش تامین تخت
پویش تامین تخت 260,000,000 تومان هدف
4.3269230769230769230769230769%

حمایت میکنم
پویش تامین لباس تابستانی
پویش تامین لباس تابستانی 200,000,000 تومان هدف
1.0145%

حمایت میکنم
اهدای کمک های غیرنقدی
اهدای کمک های غیرنقدی
تامین هزینه های دارو تامین هزینه های دارو
تامین پوشک، مواد غذایی تامین پوشک، مواد غذایی و ...
همکاری داوطلبانه
با اهدای زمان ارزشمند و توانمندی خود ، بچه های آسمان را برای دست یابی به اهداف والای خود همراهی کنید

نيكوكار گرامی، با عضويت در خیریه بچه های آسمان به عنوان نیروی داوطلب، میتوانید با صرف اندکی زمان و استفاده از استعدادهایی که دارید دلی را شاد کنید و برای همکاری با موسسه در جهت اهداف خیریه گام های بلند و مثبت بردارید.

طرح داوطلبانه
پرداخت آنلاین
روش های پرداخت مهربانی
بانک رفاه بچه های آسمان

شماره کارت: 5894-6315-2334-3325

شماره حساب: 94577661

شماره شبا: IR17-0130-1000-0000-0194-5776-61


بانک پاسارگاد بچه های آسمان

شماره کارت:5022-2919-0004-5731

شماره حساب: 341-8100-11994088-1

شماره شبا: IR39-0570-0341-8101-1994-0881-01


بانک ملی بچه های آسمان

: شماره کارت 6037-9918-9958-9406

شماره حساب: 0110359243008

شماره شبا: IR56-0170-0000-0011-0359-2430-08


بانک سپه بچه های آسمان

شماره کارت: 5892-1070-4402-6337

شماره حساب: 0569300371408

شماره شبا: IR30-0150-0000-0056-9300-3714-08


رویداد ها
آنچه در بچه های آسمان می گذرد