پرداخت آنلاین نذورات محرم

با پرداخت آنلاین از طریق تمام کارت های عضو شتاب به موسسه خیریه بچه های آسمان، در مسیر تامین هزینه های نگهداری و توانبخشی و درمان افراد معلول بی سرپرست سهیم باشید.
در آسایشگاه خیریه بچه های آسمان 400 توانخواه به صورت شبانه روزی زندگی می کنند. در این آسایشگاه روزانه 3 وعده غذایی (صبحانه ، ناهار ، شام ) آماده می گردد. به صورت کلی روزانه 1200 وعده غذایی طبخ و میان توانخواهان توزیع می گردد.
این تعداد در ماه به عدد 36000 وعده می رسد و هزینه ای قالب بر 1,700,000,000 در پی دارد . در این میان سهم هر توانخواه روزانه 141,000 تومان تخمین زده شده است. مبالغ اهدایی و نذورات شما صرف تامین وعده غذایی بچه های معلول بی سرپرست می شود .
لازم به ذکر است شما میتوانید مواد خام و خشک را به آسایشگاه ما اهدا نمایید تا مطابق نذورات شما تهیه و طبخ گردد.
• جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره 02143613 تماس حاصل نمایید
پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

میزان کمک نقدی

شما می توانید با پرداخت حداقل نذر خود به معلولین بچه های آسمان کمک کنید
گزارش شفاف عملکرد

گزارش مبالغ پرداخت شده شما در پروفایل کاربری شما ثبت خواهد شد
پرداخت آنلاین
ریال