قلک خیریه بچه های آسمان

قلک خیریه بچه های آسمان

نیک اندیشی شما در دریافت قلک های بچه های آسمان امیدی ست برای جمع شدن قطره قطره مهرتان در دریاي عشق
ما باور داریم قلک های بچه های آسمان پیام آور مهرورزی و خیرخواهی شما مهربانان است.

برای دریافت قلک خیریه بچه های آسمان میتوانید وارد بخش درخواست قلک شوید و یا برروی لینک زیر کلیک کنید تا به صفحه قلک هدایت شوید.
https://bachehayeaseman.org/home/moneypotorder
و یا در ساعات اداری با شماره‌ ذیل تماس حاصل نمایید.
تماس با مشارکت : 021‪43613

پیام بگذارید