قلک بچه های آسمان

قلک بچه های آسمان

نیک اندیشی شما در دریافت قلک های بچه های آسمان امیدی ست برای جمع شدن قطره قطره مهرتان در دریاي عشق
ما باور داریم قلک های بچه های آسمان پیام آور مهرورزی و خیرخواهی شما مهربانان است.

برای دریافت قلک های بچه های آسمان میتوانید به وب سایت موسسه به نشانی www.bachehayeaseman.org
مراجعه کنید و یا در ساعات اداری با شماره‌ ذیل تماس حاصل نمایید
.
021‪43613 

پیام بگذارید