من هم مانند تو در خانه ام، اما همیشه

من هم مانند تو در خانه ام، اما همیشه پس بیا با امید منتظر بهار باشیم

نشانی ما خیلی دور نیست. ما آنطرف دیوار گوشه ای از شهر در همسایگی شما هستیم .
"در خانه بمانید" جمله ای که این روزها زیاد می بینیم و می شنویم. بارها از رسانه ها، دوستان، آشنایان ، همکاران، پدر و مادر تاکید شده ایم ، "در خانه های خود بمانید" .
اما شاید باورتان نشود ما همیشه در خانه ایم.
 سال هاست که در خانه نشسته ایم روی تخت هایمان، به امید روزهای بهتر
چقدر حال و هوای امروز شهر شبیه ما رقم می خورد.
فقط فرقش در این است که این روزها برای شما تمام می شود اما برای ما نمی دانم.
ما بچه های آسمان دعا می کنیم به امید بهار و دفع آفت برای هم وطنانمان
دعا می کنیم سلامت بمانید که ما را در روزهای سخت رها و تنها نگذاشته اید
دعا می کنیم به مهر زنده بمانید و به مهر عشق بورزید چرا که ایمان داریم به عشق و مهربانی کنار هم زندگی خواهیم کرد.

پیام بگذارید