گرامیداشت روز جهانی حافظ

صبحدم از عرش مي آمد خروشي، عشق گفت
قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي كنند

توجه به فرهنگ احسان و نیکوکاری در آثار ادیبان و بزرگان شعر و ادب فارسی  از ویژگی های شعر فارسی به شمار می آید.حافظ، سعدی، فردوسی و ... همواره در اشعار خود مردم را به نوع‌دوستی و دستگیری از نیازمندان فرا می‌خواندند.


20 مهر روز گرامیداشت حافظ است و چه خوش گفت

سودِ بازار جهان بیرون ز ذکرِ خیر نیست
صرفه این است ای خداوندانِ دینار و درم
در چمن هر ورقی دفترِ حالی دگر است
حیف باشد که ز حالِ همه غافل باشی


موسسه خیریه بچه های آسمان ضمن گرامیداشت روز جهانی حافظ شاعر گرانقدر ایرانی همگان را به خیرخواهی و همیاری توانخواهان این مرکز دعوت می نماید.

پیام بگذارید