اولین روز ماه مهر در موسسه خیریه بچه های آسمان

 

اولین روز ماه مهر در موسسه خیریه بچه های آسمان

اولین روز ماه مهر در موسسه خیریه بچه های آسمان

 

ماه مهر آغاز شد و بچه ها همگی راهی مدرسه ها شدن.

تو موسسه خیریه بچه های آسمان هم بچه هایی مثل نوشین،جواد،بهزاد و ... هستند که به مدرسه برن.
ماه مهر = ماه مهربانی.

 

 

پیام بگذارید