برگزاری مراسم شام غریبان

برگزاری مراسم شام غریبان

برگزاری مراسم شام غریبان سیدالشهدا (ع) در آسایشگاه دختران موسسه خیریه بچه های آسمان (کامران)


شام غریبان موسسه خیریه بچه های آسمان

شام غریبان موسسه خیریه بچه های آسمان

پیام بگذارید