ایام سوگواری حضرت سید الشهدا

ایام سوگواری سیدالشهدا

ای مردم به چشم خود می بینید که معلولان در شهرها بی یاور مانده اند و هراس نمی کنید از شکسته شدن پیمان های الهی شما به عنوان مسلمان در مورد این افراد و حتی تکریم خادمین آنها مسئولید.
(امام حسین (ع)، تحف العقول، ص237)

موسسه خیریه بچه های آسمان ایام سوگواری حضرت سید الشهدا را بر خیرین و عزادارن این حضرت تسلیت عرض می نماید.

پیام بگذارید