روز پدر مبارک

‌"پدر" واژه ای پر از عشق و مهر که در خنده های تو خلاصه میشود، واژه ای که در دستان پر محبت تو خلاصه میشود، تویی که وجودت مایه ی امنیت است، تویی که سالهاست برای ما پدری میکنی و با آمدنت  در داخل بخش حس دلگرمی به ما میدهی.

سایه ات بر سر ما که با دیدنت همیشه خنده بر لب هایمان جاری میشود.

🌹🌹️روز پدر مبارک 🌹🌹

پیام بگذارید