روز جهانی معلولین

در روز جهانی معلولین پل طبیعت واقع در بزرگراه مدرس و مرکز خرید سانا واقع در بلوار اندرزگو ، در جهت حمایت از موسسه خیریه بچه های آسمان ، با هدف آگاهی رسانی در خصوص جامعه معلولین ، ۱۲ آذر ماه چراغ های خود را برای پیوستن به کمپین روز معلول به رنگ آبی ، رنگ سازمانی موسسه در آوردند .

روز جهانی معلولین

 

پیام بگذارید