‌23 سال در کنارهم...
واحد IT
1400/02/18
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۵ دقیقه
‌23 سال در کنارهم...

23 سال در کنارهم...
بيست و سه سال قبل در یک روز بهاری، لابه لای همه شلوغی های شهر ، خانه ای کوچک برای بچه های آسمان ساخته شد.
خانه و خانواده ای که با عشق و همراهی همه ی شماها روز به روز بزرگ و بزرگ تر شد...
خانواده ای که فکر تشکیل آن برای بهبود شرایط #معلولین و خانواده های دارای #معلول بود تا تلخی هایی که بر خانواده بانی این موسسه گذشت، دیگر تکرار نشود.
موسسه ای که در روزهای اول یک مرکز روزانه بود و فقط به افراد معلول آموزش می داد اما بعد از چند سال در فشم کنار یک رودخانه زیبا، خانه ای را برای نگهداری شبانه روزی از این فرشته ها اختصاص داد.
حالا این موسسه از یک مرکز کوچک تبدیل به سه آسایشگاه شده است و صد ها نفر معلول را در دل خود جای داده و آنها را بر اساس سن و جنسیت نگهداری می کند.
اگر این خانواده روز به روز بیش از قبل می درخشد و به اهداف خود دست پیدا کرده است، اگر محکم تر از قبل ایستاده و به بچه هایش خدمت میکند و هزاران اگر دیگر ..
‌دلیل اصلی اش وجود شما عزیزان است، شماهایی که همه ی روزها کنار ما بودید.
امروز هجدهم اردیبهشت، سالروز تأسیس موسسه خیریه بچه های آسمان است، خانواده ای که داخلش همیشه عشق و صفا جریان دارد ..
پس ۲۳ سال درکنار هم بودنمان مبارک.


موسسه خیریه بچه های آسمان   خیریه بچه های آسمان   بچه های آسمان   سالروز تاسیس موسسه خیریه بچه های آسمان   کمک به خیریه  
دیدگاه شما