روز معلم
واحد IT
1400/02/12
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۵ دقیقه
روز معلم

‌در گوشه ای از بخش با قلمی در دست و لبخندی شیرین بر لب، روی تختش نشسته بود. چهره اش سرشار از امید بود و در حالی که سعی داشت بنویسد، زیر لب زمزمه میکرد"بابا".
دختری که به خاطر شرایطش تا چند وقت پیش قدرت تکلم نداشت، حالا می تواند هم بخواند و هم بنویسد.
امروز دوازدهمین روز از اردیبهشت زیبا، #روز_معلم است.روز کسی است که با عشق، صبر و دانش خود راه امید را برای دیگران هموار می سازد.کسی که خستگی برایش معنا ندارد و آن را پشت لبخندش گم می کند.
موسسه خیریه بچه های آسمان، این روز را به تمامی #معلمان گرانقدر به ویژه #معلم های داوطلبی که همواره برای مددجویان تلاش می کنند، تبریک عرض می نماید.


معلم   روز معلم   12 اردیبهشت   کمک به خیریه   خیریه  
دیدگاه شما