روز جهانی خیریه مبارک

دنیایی بهتر با هم و به یاری هم
روزجهانی خیریه مبارک
پنجم سپتامبر (15 شهریورماه) به یاد مادرترزا از سوی سازمان ملل متحد به نام روزجهانی خیریه نامگذاری شده است.این روز بهانه ای است برای تجدید پیمان با همه فعالان اجتماعی در سازمانهای خیریه که با هم در مسیر ساختن جهانی بهتر برای همه انسانها تلاش می کنند.

سپاس از انسانهای نیک اندیش و شما نیکوکاران موسسه خیریه بچه های آسمان که با هم دلی و هم فکری برای کمک به همنوعان می شتابید و با برانگیختن امید، در کاهش درد و سختی های آنان، تلاش می کنید.

 

پیام بگذارید