حمایت از موسسه خیریه با ارسال پیام مهرورزی آسمانی
واحد IT
1399/05/01
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۵ دقیقه
حمایت از موسسه خیریه با ارسال پیام مهرورزی آسمانی

پیام به عزیزانت، شادی رو به قلب بچه های آسمان میاره
پیام مهرورزی آسمانی از طرف معلولین بچه های آسمان ، سبک جدیدی برای رساندن پیام به عزیزانمان در روزهای غم و شادیست. در شرایطی که به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی امکان حضور در مراسم‌های مختلف برای رساندن پیام تسلیت و تبریک خود به عزیزانمان را نداریم، سفارش و ارسال استند به صورت دیجیتال از طریق « پیام مهرورزی آسمانی » راهی برای نزدیکی دل‌ها در این روزهاست. با این روش علاوه بر همدلی تو روزهای سخت در مسیر توانبخشی به خیریه معلولین بچه های آسمان هم سهیم باشید.


سفارش و ارسال استند به صورت دیجیتال   پیام مهرورزی آسمانی   استند دیجیتال   تابلو تسلیت دیجیتال   تسلیت دیجیتال   حمایت از موسسه خیریه   کمک به خیریه  
دیدگاه شما