تبریک عید سعید فطر با اهدای گل رز سرخ

تبریک عید سعید فطربا اهدای گل رز سرخ
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بچه های آسمان سیدعلیرضا موسوی فرماندار البرز به همراه  ابراهیمی سرپرست روزنامه جوان از آسایشگاه نگهداری و توانبخشی مرکز اعصاب و روان این مرکز بازدید کرد.
موسسه خیریه بچه های آسمان
فرماندار البرز با اهدای گل رز به مددجویان و توانخواهان این مرکز عید فرخنده و مبارک سعید فطر را به توانخواهان بچه های  آسمان تبریک گفت.
ایشان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از بخش های مختلف این آسایشگاه بازدید نمود و خاطر نشان نمود ما به همراه دوستانمان همواره در کنار بچه های آسمان هستیم.
مرکز نگهداری و توانبخشی آسایشگاه کرج نوین هم اکنون عهده دار بیش از 100 نفر توانخواه اعصاب و روان می باشد که عموما فاقد سرپرست موثر می باشند.

پیام بگذارید