درگذشت جهان پهلوان سيامند رحمان قهرمان پارالمپيك
واحد IT
1398/12/11
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۵ دقیقه
درگذشت جهان پهلوان سيامند رحمان قهرمان پارالمپيك

بزرگ مردي كه بارها و بارها براي ايرانمان افتخار آفريد و پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران را به اهتزاز در آورد.
درگذشت جهان پهلوان سيامند رحمان قهرمان پارالمپيك و جهان باعث غم و اندوه فراوانمان گرديد.
موسسه خيريه بچه هاي آسمان اين غم بزرگ را به خانواده محترم ايشان و مردم ايران تسليت عرض مينمايد.


سیامند رحمان   درگذشت جهان پهلوان سيامند رحمان   درگذشت سیامند رحمان   موسسه خیریه   خیریه   خیریه بچه های آسمان   موسسه خیریه بچه های آسمان  
دیدگاه شما