درگذشت جهان پهلوان سيامند رحمان قهرمان پارالمپيك

بزرگ مردي كه بارها و بارها براي ايرانمان افتخار آفريد و پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران را به اهتزاز در آورد.
درگذشت جهان پهلوان سيامند رحمان قهرمان پارالمپيك و جهان باعث غم و اندوه فراوانمان گرديد.
موسسه خيريه بچه هاي آسمان اين غم بزرگ را به خانواده محترم ايشان و مردم ايران تسليت عرض مينمايد.

پیام بگذارید