روز مهندس مبارک

علاقه ام به مهندسی از خط کش T شروع شد. شاید خنده دار باشه ولی همیشه فکر می کردم با این خط کش خیلی کارا میشه کرد. شاید نشه خیلی از اندازه های دنیا رو باهاش اندازه گرفت. مثل انسانیت، مثل مهربانی، مثل عشق، مثل مروت و جوانمردی که این روزا خیلی بهش نیاز داریم.
خدا کنه مهندس زندگی مون باشیم ولی زندگی کسی رو مهندسی نکنیم.
خدا کنه مهندس ساختمانهای بزرگ و جاذبه های قشنگ دنیا باشیم اما دل کسی رو مهندسی قضاوت نکنیم.
دنیا بیشتر به مهندس های عاشق نیاز داره،  باور کن راست می گم. یه مهندس می شناسم که عاشق شعر بود و خودش هم شعر می گفت.عاشقانه نقاشی می کنه و کلی هم کارای بزرگ مهندسی انجام داده.
مهندس عزیزی که توی سختی ها و مشکلات ما رو رها نکردی خواستم بگم روزت خیلی مبارک. ما بچه های آسمان برات عاشقانه تبریک می فرستیم.

پیام بگذارید