در غم از دست دادن هموطنانمان به سوگ نشسته ایم.

کوتاه مدتی است در غم از دست دادن هموطنانمان به سوگ نشسته ایم.
سانحه هوایی و کشته شدن چندینَ نفرَ از نخبگان دانشگاهی به همراه کودکان، موسسه خیریه بچه های آسمان این ضایعه غم انگیز را به خانواده های داغدار و هم میهنان تسلیت عرض می نماید.
سالانه در کشورها خانواده های زیادی بعلت حوادث مشابه از هم کسیخته می شوند. معلولیت کمترین آسیبی است که در این سوانح گریبان گیر خانواده می گردد.
موسسه خیریه بچه های آسمان هم اکنون عهده دار بسیاری از فرزندان معلول کشور می باشد که حمایت تمامی آحاد جامعه را خواهان است.

پیام بگذارید