عیادت مدیرکل سازمان فرهنگ و ارشاد استان البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه بچه های آسمان ناصر مقدم مدیرکل سازمان فرهنگ و ارشاد استان البرز به همراه حسین جعفری مشاور اجرایی آن اداره از توانخواهان آسایشگاه بچه های آسمان مرکز نگهداری و توانبخشی مرکز کرج عیادت نمودند.

ایشان ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز گفت:
بحمدالله اقدامات توانبخشی در این مرکز مطلوب است و این اداره کل آمادگی خود را در جهت حمایت از محرومین تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان اعلام می نماید.
وی ضمن تقدیر از مسئولان و کارکنان این مرکز خواستار تعامل و همکاری بیشتر با آن مرکز شد.
مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین کرج در حال حاضر بیش از 100 توانخواه را تحت پوشش و حمایت دارد.

پیام بگذارید