حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

 

دکتر حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال استان تهران در گرامیداشت روز ملی ثبت احوال از مرکز نگهداری و توانبخشی بچه های آسمان عیادت نمود.
مدیرکل ثبت احوال استان تهران همراه با جمعی از کارکنان و مدیران آن سازمان در آسایشگاه بچه های آسمان روز ملی ثبت احوال را کنار کودکان معلول و بی سرپرست جشن گرفت.
وی ضمن بازدید از سالنها و بخش های مختلف نگهداری و توانبخشی این مرکز گفت: خدا را شاکریم که در این روز ارزشمند و در روز ملی گرامیداشت ثبت احوال در کنار آسمانی ترین کودکان این شهر هستیم.
مدیرکل ثبت احوال گفت: تعدادی از کودکان و معلولان بی سرپرست این موسسه متاسفانه فاقد شناسنامه و کارت ملی و هویت هستند بر خود وظیفه دانستیم در روز گرامیداشت ثبت احوال مشکلات هویتی افراد مجهول الهویه این موسسه را رفع نماییم.
ایشان خاطر نشان کرد: مرکز نگهداری و توانبخشی بچه های آسمان در سه مرکز فعالیت می نماید که حدود چهارصد و پنجاه توانخواه را تحت پوشش و حمایت دارد. 
طبق بررسی ها متوجه شدیم در این مرکز تعدادی از این افراد فاقد مدارک شناسایی هستند که بحمدالله توانستیم با هماهنگی و همکاری این مرکز برای توانخواهان فاقد مدارک، مدارک شناسایی صادر نماییم. 

 

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

دکتر شکیبی مدیرعامل موسسه خیریه بچه های آسمان گفت:
تعدادی از کودکان معلول بی سرپرست این مرکز فاقد مدارک شناسایی لازم بودند که باعث مشکلات زیادی در بخش درمان و بیمارستانی داشتیم که با همکاری اداره کل ثبت احوال استان تهران و شمیران تعداد زیادی از این افراد دارای مدارک شناسایی شدند و مابقی نیز با همکاری صمیمانه این این اداره در حال رفع مشکل می باشد.
در حاشیه این برنامه دکتر حسین زین الصالحین با اهدا گل و هدیه به کودکان و پرسنل این آسایشگاه از کار ارزشمند این عزیزان قدردانی نمود.همچنین تمبر یادبود این مراسم توسط دکتر حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال استان تهران در این برنامه امضاء و ثبت گردید.

 

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

حضور مدير كل و پرسنل ثبت احوال استان تهران در موسسه خیریه

برچسب ها: خیریه

پیام بگذارید