تولد دخترکان پاییز

آبان است و تولد دخترکان پاییز

تولد


شیرینی ، کیک و صدای جیغ بنفش با یک عالمه فشفشه زیبا
ولبخندی با اشک خوشحالی روی گونه هایش
بادکنک ها را روی صندلی چرخدارش بسته بودند
گویی از خوشحالی می خواست با صندلی چرخ دار روی ابرها پرواز کند.
و برود آن دورترها
 تا ستاره ها و برای ستاره اش دست تکان دهد
دختر پاییز تولدت مبارک

برچسب ها:

پیام بگذارید