شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

آمده ام شاه پناهم بده


السلام علیک یا علی بن موسی الرضا‬‎(ع)

شهادت امام رضا


گوشه چادر مادرم رو سفت گرفته بودم. روبروی گنبد آقا ایستاده بودیم. مادرم با خودش زمزمه می کرد. صداش هنوز توی گوشمه
"آقای مهربان، من حاجتی نمی خوام فقط می خوام به گنبدت نگات کنم" بغض دیگه نذاشت حرفی بزنه و اشکاش سرازیر شد.

شهادت امام رضا


من روی ویلچر نشسته بودم و جمعیت تند تند از کنارم رد می شدن. تو لابه لای جمعیت چشمم به بچه ای هم سن و سال خودم افتاد. تو دستش یه شیشه گلاب بود بهم لبخت زد و شیشه گلابش رو به سمتم گرفت و گلاب پاشید. قطرات گلاب به من نمی رسید ولی بوی خوش گل محمدی به فضا رو پر کرده بود.

شهادت امام رضا | موسسه خیریه

پیام بگذارید