کمک آگاهانه به نیازمندان همان درس زندگیست

کمک آگاهانه به نیازمندان همان درس زندگیست
بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی سرکار خانم سهیلا جلودار زاده 24 مهرماه 1398 از آسایشگاه کودکان زیر 14 سال بچه های آسمان
ایشان ضمن دیدار با کارکنان از بخش های نگهداری و توانبخشی این مرکز بازدید نمودند وضمن تقدیر و تشکر از کارکنان این مرکز گفتند: این اقدام خدا پسندانه به مثابه عشق به هم نوع و در نهایت عشق به خداوند است.
ایشان  در ادامه گفتند : کمک به مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین بچه های آسمان، یک وظیفه است و همگان باید در راستای مسئولیت اجتماعی کمک نمایند.
سرکار خانم سهیلا جلودارزاده خاطر نشان کردند کمک آگاهانه به نیازمندان، همان درس زندگی است که همانا نشان دهنده شعور و فهم اجتماعی افراد جامعه است .


 

پیام بگذارید