کارت پستال های بچه های آسمان، یادگاری از عشق و همدلی
در روزهای باطراوت و قشنگ بهار ، با تهیه کارت پستال های عیدِ بچه های آسمان علاوه بر تبریک سال نو ، مهر و عشق را به عزیزان خود هدیه دهید و آنها را در حمایت از کودکان معلول بی سرپرست سهیم نمایید.
کارت پستال های بچه های آسمان هر سال در سایه‌ی همراهی حامیان گرانقدر خود تهیه می‌شود که پیام نوع دوستی را به دوستان خود هدیه می‌کند.
خیریه بچه های آسمان کارت پستال های عید را در طرح های مختلف با حال و هوای روزهای بهاری طراحی نموده است.
شما می‌توانید ضمن سفارش، لوگو و متن تبریکی را که مد نظرتان می‌باشد در آنها چاپ کنید و با این روش علاوه بر در اختیار داشتن کارت پستال ها و هدیه دادن آنها به افرادی که در نظر دارید از خیریه بچه های آسمان نیز حمایت کنید و در معرفی ما به دیگران نقش موثری داشته باشید و همچنین باعث جذب نیکوکاران بیشتر برای موسسه شوید.
سازمان ها، موسسات، ارگان های دولتی و غیر دولتی و نهادهای مردمی هریک به منظور برقراری ارتباط صمیمانه با پرسنل و همکاران خود می‌توانند با خرید این کارت پستال ها، اقدام به حمایت مالی و تامین نیاز مددجویان این موسسه خیریه نمایند.
تمام عواید حاصل از فروش این کارت پستال ها برای صرف تامین هزینه های دارو و نگهداری از افراد معلول بی سرپرست اختصاص می یابد.

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 01

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 02

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 03

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 04

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 05

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 06

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 07

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 08

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 09

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 10

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 11

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 12

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 13

کارت تبریک سال نو

کارت های تبریک سال نو کد 14