کارت های تبریک سال نو خیریه بچه های آسمان را به دوستان و آشنایان خود هدیه دهید تا بار دیگر در کنارهم سال نو را با نیت سلامتی تمام عزیزانمان آغاز کنیم و رسم زیبای به یاد هم بودن را به جا آوریم، همچنین سازمانها، موسسات، ارگان های دولتی یا غیردولتی و نهادهای مردمی هر یک به منظور برقراری ارتباطی صمیمانه با پرسنل و همکاران خود می توانند با خرید کارت های تبریک زیبا و متنوع اقدام به حمایت مالی و تأمین نیاز مددجویان این مؤسسه خیریه نمایند.

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9901

کد کارت - 9901

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9902

کد کارت - 9902

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9903

کد کارت - 9903

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9904

کد کارت - 9904

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9905

کد کارت - 9905

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9906

کد کارت - 9906

کارت های تبریک سال نو خیریه - کد 9907

کد کارت - 9907