در روزهای باطروات و قشنگ بهار ، با تهیه کارت پستال های عیدِ بچه های آسمان علاوه بر تبریک سال نو ، مهر و عشق را به عزیزان خود هدیه دهید و آنها را در حمایت از کودکان معلول بی سرپرست سهیم نمایید.
کارت پستال های بچه های آسمان هرسال در سایه ی همراهی حامیان مالی گرانقدر خود تهیه میشود که پیام نوع دوستی را به دوستان خود هدیه می کند.
خیریه بچه های آسمان کارت پستال های عید را در طرح های مختلف با حال و هوای روزهای بهاری طراحی نموده است .شما می توانید ضمن سفارش ، لوگو و متن تبریکی را که در مد نظرتان می باشد در آنها چاپ کنید و با این روش علاوه بر در اختیار داشتن کارت پستال ها و هدیه دادن آنها به افرادی که در نظر دارید، از خیریه بچه های آسمان حمایت کنید و در معرفی این موسسه به دیگران نقش موثری داشته باشید و همچنین باعث جذب نیکوکاران بیشتر برای موسسه باشید.

کارت تبریک سال نو کد 1

کارت های تبریک سال نو کد 1

کارت سال نو کد 2

کارت های تبریک سال نو کد 2

کارت های سال نو کد 3

کارت های تبریک سال نو کد 3

کارت تبریک 4

کارت های تبریک سال نو کد 4

کارت تبریک 5

کارت های تبریک سال نو کد 5

کارت تبریک 6

کارت های تبریک سال نو کد 6

کارت تبریک 7

کارت های تبریک سال نو کد 7