سیر

شمع سیر

شمع سیب

شمع سیب

شمع اکلیلی نقره ای

شمع اکلیلی نقره ای

شمع اکلیلی سفید

شمع اکلیلی سفید

گل صورتی

شمع طرح گل صورتی

شمع کاکتوس سفید

شمع کاکتوس سفید

شمه کاکتوس سبز

شمع کاکتوس سبز

شمع کاکتوس

شمع کاکتوس قهوه ای

شمع استوانه ای

شمع استوانه ای سه عددی

گل قرمز

شمع طرح گل قرمز