جزییات سنگ نقاشی کد 223


سنگ نقاشی کد 223

500,000ریال
دسته بندی: سنگ نقاشی

کد: 223

نام محصول :سنگ نقاشی ماه آبان

تامین کالا3روز کاری آینده

سفارشات بالای 150 هزار تومان بصورت رایگان  ارسال میشود.


محصول توسط واحد توانبخشی بچه های آسمان تولید شده است. این اثر حاصل دسترنج و فعالیت یکی از توانخواهان می باشد. اثردارای ارزش معنوی بسیار بالاست شما می توانید به قیمت پایه یا با قیمت همت عالی خریداری نمایید.

عواید حاصل  صرف هزینه های معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می شود.