جزییات سنگ نقاشی کد 220


سنگ نقاشی کد 220

1,000,000ریال
دسته بندی: سنگ نقاشی

کد: 220

نام محصول :سنگ نقاشی طرح چشم نظر

تامین کالا3روز کاری آینده

سفارشات بالای 150 هزار تومان بصورت رایگان  ارسال میشود.


محصول توسط واحد توانبخشی بچه های آسمان تولید شده است. این اثر حاصل دسترنج و فعالیت یکی از توانخواهان می باشد. اثر دارای ارزش معنوی بسیار بالاست شما می توانید به قیمت پایه یا با قیمت همت عالی خریداری نمایید.

عواید حاصل  صرف هزینه های معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می شود.