جزییات سنگ نقاشی کد 217


سنگ نقاشی کد 217

1,000,000ریال
دسته بندی: سنگ نقاشی

کد: 217

نام محصول :سنگ نقاشی طرح اسم رها

تامین کالا3روز کاری آینده

سفارشات بالای 150 هزار تومان بصورت رایگان  ارسال میشود.


محصول توسط واحد توانبخشی بچه های آسمان تولید شده است. این اثر حاصل دسترنج و فعالیت یکی از توانخواهان می باشد. اثر دارای ارزش معنوی بسیار بالاست شما می توانید به قیمت پایه یا با قیمت همت عالی خریداری نمایید.

عواید حاصل  صرف هزینه های معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می شود.