جزییات سنگ نقاشی کد 212


سنگ نقاشی کد 212

200,000ریال
دسته بندی: سنگ نقاشی

کد: 212

نام محصول: سنگ سبز(ماه اردیبهشت )

تامین کالا 3 روز کاری آینده
سفارشات بالای 150 هزار تومان بصورت رایگان  ارسال میشود.


محصول توسط واحد توانبخشی بچه های آسمان تولید شده است. این اثر حاصل دسترنج و فعالیت یکی از توانخواهان می باشد. اثر دارای ارزش معنوی بسیار بالاست شما می توانید به قیمت پایه یا با قیمت همت عالی آن را خریداری نمایید

عواید حاصل صرف هزینه های معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می باشد