جزییات سنگ نقاشی کد 200


سنگ نقاشی کد 200

1,000,000ریال
دسته بندی: سنگ نقاشی

کد: 200

نام محصول: سنگ نقاشی طرح اسم بهنام

تامین کالا 3 روز کاری آینده

سفارشات بالای 150 هزار تومان بصورت رایگان  ارسال میشود. 

محصول توسط واحد توانبخشی بچه های آسمان تولید شده است. این اثر حاصل دسترنج و فعالیت یکی از توانخواهان می باشد. اثر دارای ارزش معنوی بسیار بالاست شما می توانید به قیمت پایه یا با قیمت همت عالی آن را خریداری نمایید

سفارشات بالای 150 هزار تومان بصورت رایگان  ارسال میشود.

عواید حاصل صرف هزینه های معلولین بی سرپرست تحت پوشش موسسه خیریه بچه های آسمان می باشد