داوطلب

داوطلبین محترم بچه های آسمان ، افرادی خیراندیش می باشند که با دستان بخشنده ، فعالیت های خیر خواهانه و انسان دوستانه در جهت تحقق بخشیدن به اهداف موسسه گام های بلند و موثری برمی دارند. این عزیزان بدون در نظر گرفتن منافع مادی و با میل و اختیار خویش از توانایی و استعداد های خویش استفاده نموده و کمک های شایانی در زمینه های مختلف به موسسه می نمایند.هدفِ این بزرگواران ترویج امور خیر و یاری رساندن به مددجویان موسسه می باشد. گرچه کمک های داوطلبانه این عزیزان بدن هرگونه چشمداشت صورت می گیرد اما انجام این امور تاثیرات مثبتی از جمله احساس رضایتمندی از مسئولیت اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس، حس توانمندی و قوی بودن ، ارتباط با سازمان ها ونهادها را در زندگی شان در پی خواهد داشت.


شرایط عضویت:
شرایط عضویت در گروه داوطلبین موسسه بچه های آسمان بسیار ساده است
1- داشتن حداقل سن 18 سال است.
2- رعایت و التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این رعایت و التزام، در پوشش و رفتار داوطلبین در موسسه بچه های آسمان نمود پیدا می‌کند.
3- داوطلبین موسسه باید حتما به جز روزهای پنج شنبه و جمعه، در دیگر روزهای هفته و در ساعات اداری (از ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰) وقت جهت کار داوطلبانه در موسسه داشته باشند. دلیل این امر این است که داوطلبین موسسه لااقل در سه ماه اول فعالیتشان در کنار یکی از نیروهای موظف موسسه فعالیت می‌کنند.
4- متعهد ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ موسسه و ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
5- متعهد به اجازه ی استفاده شخصی از اطلاعات موسسه را ندارد . خارج کردن و استفاده کردن از این اطلاعات اکیدا ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

(جهت ارسال رزومه )