فرم تقاضای فعالیت داوطلبانه

نيكوكار گرامي ، با عضويت در خیریه بچه های آسمان به عنوان نیروی داوطلب ، میتوانید با صرف اندکی زمان و استفاده از استعدادهایی که دارید دلی را شاد کنید و برای همکاری با موسسه در جهت اهداف خیریه گام های بلند و مثبت بردارید.
شرایط عضویت:
شرایط عضویت در گروه داوطلبین موسسه بچه های آسمان بسیار ساده است
1- داشتن حداقل سن 18 سال است.
2- رعایت و التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این رعایت و التزام، در پوشش و رفتار داوطلبین در موسسه بچه های آسمان نمود پیدا می‌کند.
3- داوطلبین موسسه باید حتما به جز روزهای پنج شنبه و جمعه، در دیگر روزهای هفته و در ساعات اداری (از ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰) وقت جهت کار داوطلبانه در موسسه داشته باشند. دلیل این امر این است که داوطلبین موسسه لااقل در سه ماه اول فعالیتشان در کنار یکی از نیروهای موظف موسسه فعالیت می‌کنند.
4- متعهد ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ موسسه و ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
5- متعهد به اجازه ی استفاده شخصی از اطلاعات موسسه را ندارد . خارج کردن و استفاده کردن از این اطلاعات اکیدا ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.


(جهت ارسال رزومه )