مسئولیت اجتماعی

"CSR"

فعالیت های اجتماعی و کارهای نوع دوستانه ای می باشد که سازمان ها باید در حفظ، مراقبت، وکمک به جامعه ای که درآن فعالیت میکنند انجام دهند زیرا درمقابل آن مسئول هستند. تشکل های خصوصی فرصتی رابرای افراد جامعه ایجاد میکند که با انجام کارهای داوطلبانه، جلب اعتماد و کمک های مردمی، علاوه بربالابردن توانایی های خود، مسئولیت خود را دراین عرصه انجام دهد چرا که جامعه محور اصلی فعالیت های اقتصادی آنها می باشد.

موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین بچه های آسمان در قالب یک سازمان مردم نهاد و براساس رسالت سازمانی خود، ازسال 1378 فعالیت همه جانبه خود را در امر نگهداری از کودکان بی سرپرست دارای معلولیت ذهنی و جسمی آغاز نموده و درجهت تامین نیازهای مادی و معنوی تلاش میکند. همچنین فعالیت های متنوعی اعم از آموزش جهت نحوه ی رفتار و تعامل بامعلولین به افراد داوطلب و افراد درجایگاه های حرفه ای به صورت آنلاین، برگزاری کمپین های اطلاع رسانی و حمایتی، اعزام کاردرمان، فیزیوتراپ و پرستار جهت آگاهی رساندن و آموزش به بیش از پانصد خانواده، برگزاری همایش، نشست وگفتمان های اجتماعی، انتشار وتوزیع بروشور های آموزشی جهت آشنایی و بالابردن سطح فکر آحاد جامعه نسبت به بچه های معلول اجرا نموده است.

نیکوکاران گرامی میتوانند در راستای مسئولیت اجتماعی خود، موسسه بچه های آسمان را از روش های مختلف همچون حمایت مالی، تامین هزینه های دارو، مواد غذایی و.. ، استقرار وتوزیع قلک درجایگاه های مناسب همراهی کنند. در صورت تمایل میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت از موسسه در زمینه های مختلف با شماره 02143613 تماس حاصل فرمایید.