خدمات پزشکی
پزشک:

پزشک موسسه بچه های آسمان وظایفی از جمله : 1. ویزیت مستمر و دستور انجام آزمایشات دوره ای ، رادیوگرافی ، سونوگرافی و... 2. درخواست اقدامات پاراکلینیک برای بیماران و بررسی نتایج آن 3. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورات دارویی و برنامه درمانی روانپزشک 4. نظارت برنحوه مصرف صحیح داروها به ویژه کنترل عوارض دارویی 5. دارو درمانی و تعیین خط مشی درمانی 6. آموزش به مراقبین در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی 7. ارجاع برای اقدامات پزشکی تخصصی در صورت نیاز و ثبت سیر پیشرفت درمان را را بر عهده دارد.

پرستار :

در واحد پرستاری بچه های آسمان ، دو پرستار به صورت شیفت صبح و شب حضور دارند که وظایفی از جمله : 1. ارزیابی سلامت معلولان ، اعلام کتبی هرگونه تغییر به مسئول تیم توانبخشی 2. نظارت بر بهداشت عمومی موسسه 3. نظارت بر کلیه امور مراقبتی معلولان از جمله استحمام ، غذاخوردن و... 4. پیگیری امور پاراکلینیکی در صورت نیاز 5. کنترل نظارت و ارزشیابی دارو درمانی 6. انجام اقدامات پرستاری شامل کنترل فشارخون ، علائم حیاتی بصورت مستمر و در صورت لزوم تزریق آمپول ، پانسمان و ... 7.کنترل تاریخ مصرف داروها 8. ثبت اقدامات انجام شده و تعیین برنامه مراقبین و تکمیل پرونده 9. آموزش و راهنمایی در رعایت بهداشت فردی 10. نظارت بر سلامت تجهیزات پرستاری و اعلام به موقع جهت رفع کمبودها 11. تحویل دادن بخش ها و ارائه گزارش کتبی به شیفت بعد را بر عهده دارند.

بهیار:

درموسسه بچه های آسمان ، بهیار طبق دستورپرستار به انجام امور مراقبتی از جمله تامین نیازهای مراقبتی معلولان وابسته ، شامل کمک به مراقب در حمام دادن. 2.تغذیه معلولانی که دارای لوله معده هستند با نظارت پرستار. 3.آماده کردن معلول برای معانیه پزشک و دردسترس قراردادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه 4.گرفتن نمونه های آزمایشگاهی و مراقب در حفظ نظم و نظافت 5. پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در حفظ امنیت معلول و کمک درامر توانبخشی معلول طبق دستور تیم توانبخشی می پردازد.

روان پزشک:

روان پزشک موسسه وظایفی از قبیل : 1.ویزیت بیماران 2. مسئولیت تیم درمان 3. حل مشکلات روانپزشکی بیماران 4. ثبت سیر پیشرفت درمان 5. حفظ و ارتقا سلامت بیماران را بر عهده دارد.

واحد دندان پزشکی :

واحد دندانپزشکی از ابتدای تاسیس موسسه شکل گرفته است؛ زیرا هنگامی که مددجویی نیاز به دندانپزشک پیدا می کند به دلیل خاص بودن شرایط معلولیت و پرونده پزشکی او، با مشکلات زیادی مواجه می شود و حتی در بسیاری مواقع مطب های خصوصی و مراکز دندانپزشکی به سختی این کودکان را پذیرش می کنند. به همین علت، موسسه بچه های آسمان درصدد برآمده است با کمک خیرین عزیز با تجهیز واحد دندانپزشکی برای کودکان و بزرگسالان در آسایشگاه پسران و آسایشگاه دختران ، خدمات دندانپزشکی را به مددجویان بچه های آسمان ارائه دهد.

داروخانه:

موسسه خیریه بچه های آسمان دارای سه آسایشگاه است که هریک دارای داروخانه ی مجزا می باشد . دراین قسمت داروها توسط پرستارهای مجرب جمع آوری و داخل کاپ های مخصوص هر مددجو چیده میشود و مورد استفاده قرار میگیرد. مددجویان با توجه به شرایط خاصی که دارند باید از داروهای خاص استفاده کنند. به همین دلیل تمامی داروها زیرنظر پزشک تجویز میگردد و طبق دستور ایشان استفاده میشود.