روابط عمومی و تبلیغات

روابط عمومی یکی از مهم ترین واحدهای سازمانی است که با یک برنامه ی دقیق به نقش آفرینی می پردازد. این واحد در ایجاد و نگهداری راه های ارتباطی متقابل با طیف گسترده ای از نیکوکاران و حامیان به منظور اطلاع رسانی تبلیغات ، رسیدگی به پیشنهادات آگاهانه می کوشد. در همین راستا واحد روابط عمومی اقدامات مختلفی در زمینه فعال نمودن پیج اینستاگرام ، دریافت کد دستوری پرداخت ، انتشار ماهنامه ، بهبود وضعیت کیفی سایت ، ایجاد کانال در شبکه های مجازی جهت حفظ افکار عمومی به منظور افزایش مشارکت آنها، ارتقا سطح تبلیغات به منظور ترغیب مردم برای انجام حمایت های مادی و معنوی انجام می دهد.