برای عرض تسلیت و به نشانه همدردی و خیرات جهت شادی روح متوفی به جای ارسال سبد یا تاج گل با پرداخت هزینه مقرون به صرفه، علاوه بر ابراز همدلی و همدردی خود به افراد موردنظر در کار خیر شریک شویم سفارش استند های تسلیت به همدردی شما معنای والای انسان دوستی می‌افزاید. این نوع از استندها با کیفیت بسیار بالا چاپ شده ( طرحهای متنوع ) و پس از اتمام مراسم توسط نیروی موسسه جمع آوری می گردد.

استند تسلیت کد 301

استند تسلیت کد 301

استند تسلیت کد 302

استند تسلیت کد 302

استند تسلیت کد 303

استند تسلیت کد 303

استند تسلیت کد 304

استند تسلیت کد 304

استند تسلیت کد 305

استند تسلیت کد 305

استند تسلیت کد 306

استند تسلیت کد 306

استند تسلیت کد 307

استند تسلیت کد 307

سوالات متداول نیکوکاران

عواید حاصل از اجاره استند، لوح و تاج گل صرفاً جهت نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست خواهد شد.

  • گسترش فرهنگ نیکوکاری و معرفی موسسه خیریه بچه های آسمان
  • جلوگیری از اسراف و حفاظت از محیط زیست
  • عرض تبریک و شاد باش
  • عرض تسلیت و خیرات جهت شادی روح متوفی