سفارش استند صاحب عزا توسط بازماندگان راهیست تا علاوه بر مشارکت درتامین هزینه های دارو و نگهداری از معلولین بی سرپرست ، باعث شادی روح عزیز ازدست رفته مان شویم.

استند صاحب عزا کد 401

استند صاحب عزا کد 401

استند صاحب عزا کد 402

استند صاحب عزا کد 402

سوالات متداول نیکوکاران

عواید حاصل از اجاره استند، لوح و تاج گل صرفاً جهت نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست خواهد شد.

  • گسترش فرهنگ نیکوکاری و معرفی موسسه خیریه بچه های آسمان
  • جلوگیری از اسراف و حفاظت از محیط زیست
  • عرض تبریک و شاد باش
  • عرض تسلیت و خیرات جهت شادی روح متوفی