جزییات قلک ایستاده


قلک ایستاده

0ریال
دسته بندی: قلک

قلک ایستاده (متری ) ( جنس بدنه  پلاستیک سخت): این قلک ها درابعاد بزرگتر در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به همنوع  مناسب برای سازمان ها، بانک ها ، فروشگاه ها و بیمارستان ها می باشد.