جزییات قلک کودک


قلک کودک

0ریال
دسته بندی: قلک

قلک کودک (با امکان بازیافت ) : قلک های کودکانه با طرحی شاد و زیبا با هدف ترویج روحیه  نیکوکاری و تشویق به انجام کارهای گروهی درسنین پایین بین آنها توزیع می شود.