• دسته بندی : لوح تبریک
  • برند : بچه های آسمان
  • -

در فرهنگ اصیل و غنی سرزمین ما همواره رسم بر این می باشد که در شادی عزیزان خود شریک شویم و با حضور خود و یا ارسال سبد گل با آنها همدلی کنیم.

با سفارش لوح تبریک خیریه معلولین بچه های آسمان، عشق را با معنای نوع دوستی به عزیزان خود هدیه دهید و در مسیر تامین هزینه های نگهداری،توانبخشی و درمان افراد معلول بی سرپرست سهیم باشید.