لیست نیاز های اقلام غیر نقدی

لیست نیاز های اقلام غیر نقدی

نیکوکار گرامی:
شما میتوانید علاوه بر کمک های نقدی ، در قالب مواد غذایی و اقلام بهداشتی که یکی دیگر از بستر های حمایتی مباشد، همراه ما باشید. لیست اقلام مورد نیاز به صورت فایل pdf در زیر قابل دسترسی است.