خدمات پزشکی

۱- واحد پرستاری

در واحد پرستاری بچه های آسمان 1، دو پرستار به صورت شیفتی همکاری می کنند. این پرستاران هر یک وظیفه دارند داروهای مددجویان را طبق کاردکس دارویی آنان در ساعات مختلف بدهند و علائم حیاتی بچه ها را به صورت روزانه چک کنند و نسبت به ارزیابی سلامت معلولان و ثبت گزارش پزشکی آنان اقدام کنند. همچنین وظیفه دارند انبار دارویی را از نظر موجودیت داروهای موردنیاز بچه ها چک کنند و کمبودهای دارویی را گزارش دهند.

در این واحد، پرونده ها، داروها، تجهیزات پرستاری و پزشکی بچه ها نگهداری می شود.

۲- پزشک

در آسایشگاه بچه های آسمان، روزانه یک پزشک عمومی و ماهانه یک پزشک متخصص اعصاب و روان، مددجویان را ویزیت می کند. پزشک عمومی اقدامات دارویی و درمانی اولیه را انجام می دهد و در صورت شرایط اضطراری برای اعزام به بیمارستان و یا ویزیت پزشک متخصص، اقدام می کند.

۳- دندانپزشکی

واحد دندانپزشکی از ابتدای تاسیس موسسه شکل گرفته است؛ زیرا هنگامی که مددجویی نیاز به دندانپزشک پیدا می کند به دلیل خاص بودن شرایط معلولیت و پرونده پزشکی او، با مشکلات زیادی مواجه می شود و حتی در بسیاری مواقع مطب های خصوصی و مراکز دندانپزشکی به سختی این کودکان را پذیرش می کنند. به همین علت، موسسه بچه های آسمان درصدد برآمده است با کمک خیرین عزیز با تجهیز واحد دندانپزشکی برای کودکان و بزرگسالان در آسایشگاه فشم (بچه های آسمان2) و آسایشگاه جردن(بچه های آسمان 1)، خدمات دندانپزشکی را به مددجویان بچه های آسمان ارائه دهد.