تاریخچه - چه شد که بچه های آسمان تاسیس شد؟

شاید برای خیلی از کسانی که با بچه های آسمان آشنا هستند، عضوی از نیکوکاران هستند و یا حتی برای اولین بار اسم بچه های آسمان را شنیدند، پیش آمده باشد که بچه های آسمان به چه صورت تاسیس شد؟ در واقع داستان شکل گیری این موسسه بر میگردد به دو دهه قبل و خانواده ای که دارای فرزندی به نام کامران که دچار معلولیت جسمی و حرکتی بوده است.

در یکی از روزهای گرم تابستان، آقای ولی الله نقابی (پدر خانواده) به همراه کامران به خارج از منزل میروند و در حــــالی که در مسیر بودند، ماشین دچــار خرابی می شـود و ایشــان به دلیل شرایــط جسمی پســــرش مجبور
می شود او را از ماشین خارج و به زیر سایه درختی ببرد. متاسفانه در حالی که مشغول تعمیر اتومبیل خود بوده است،متوجه رفتار ناشایست و تمسخر آمیز چند نفر در  کنار پسرش می شود که همین رفتار باعث اذیت و کناره گیری کامران از مردم می گردد.

سال ها می گذرد و کامران دار فانی را وداع می گوید. آقای نقابی بعد از فوت او تصمیم می گیرد توسط ارثیه ی مادر کامران، موسسه ای جهت نگهداری افرادی که دچار معلولیت هستند، تاسیس نماید. در واقع می توان گفت تاسیس بچه های آسمان به دلیل وجود نازنین این پسر و زندگی کردن با او که  قوت قلبی برای پدر و مادرش بود، می باشد .
طی چند سال موسسه بچه های آسمان توانست علاوه بر آسایشگاه پسران واقع درفشم، دو آسایشگاه دیگر در تهران( آسایشگاه دختران) و کرج(آسایشگاه بزرگسالان) نیز تاسیس نماید. اکنون که بیش از دو دهه از تاسیس این موسسه می گذرد، بچه های آسمان از بیش از ۴۰۰ نفر معلول جسمی و ذهنی به صورت شبانه روزی نگهداری می کند و روز به روز زنجیره نیکوکاران این آسایشگاه که دلیل لبخند این فرشته ها هستند، وسیع تر می گردد

تاریخچه - بچه های آسمان موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست