ماهنامه بچه های آسمان

موسسه خیریه بچه های آسمان از تاریخ 1397/10/24 با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به انتشار نشریه به صورت ماهانه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی شده است. شما همراهان همیشگی میتوانید با کلیک بر روی هریک از ماهنامه ها مطالب آن را مطالعه نمایید . آرزومند استمرار انتشار ماهنامه و موفقیت در هدف ارزشمند موسسه هستیم .