گواهینامه ها

موسسه خیریه توانبخشی بچه های آسمان به منظور حمایت از کودکان معلول بی سرپرست ، بهبود عملکرد و توسعه فعالیت های سازمان خود بر اساس استاندارد های بین المللی در مهر ماه 99 مفتخر به کسب گواهی نامه های ذیل گردید.

ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت )

ISO 9001 به عنوان پایه ای برای ایجاد یک سیستم جهت اطمینان از رضایت مشتری و بهبود عملکرد است.

ISO 10002 ( جلب رضایت مندی مشتری و ثبت شکایات )

ISO 10002 این استاندارد بین المللی ، راهنمایی است برای طراحی و پیاده سازی یک فرآیند ثمر بخش و کارا جهت رسیدگی به شکایت ها

IMS ( سیستم مدیریت یکپارچه )

گواهینامه IMS یک گواهینامه معتبر جهانی است ، که بطور منظم ، یکپارچه و هم زمان به طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت در سازمان میپردازد.

ISO14001 ( سیستم مدیریت محیط زیست )

ISO45001 ( استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی )

اخذ مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

بیش از دو دهه است که از آغاز فعالیت های خیریه بچه های آسمان طی می شود و در این مجال افتخار خدمتگزاری به افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی را داشته است. به گزارش روابط عمومی خیریه بچه های آسمان، موسسه در مسیر توسعه ارتباطات بین المللی در تاریخ 22 ژوئن 2023 مفتخر به کسب عنوان مقام مخصوص مشورتی مجمع اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اکوسوک شد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در راستاي حمايت از سازمانهاي مردم نهاد ، مجوز " مقام مشورتي " ارائه مي دهد تا به اين ترتيب اين سازمان ها ، توانايي حضور در كنفرانس ها و اجلاس هاي مجامع بين المللي را داشته باشند. از ديگر مزاياي اخذ مقام مشورتي از سوي سازمان هاي مردم نهاد ، احتمال عقد " قراردادهاي تحقيقاتي " بين نهادهاي تخصصي زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و سازمان هاي مردم نهاد است.
مدیرعامل موسسه در راستای کسب این مقام گفت: این موفقیت، دستاورد بزرگی برای موسسه به‌ شمار می‌رود و آسایشگاه خیریه بچه های آسمان امیدوار است که بتواند در عرصه های بین المللی حضور داشته و در مسیر نگهداری، توانبخشی و درمان افراد دارای معلولیت گام های مؤثرتری بردارد.
ایشان در توضیح اخذ این مقام مشورتی در ادامه گفت: شورای اقتصادی و اجتماعی در قلب سیستم سازمان ملل متحد برای پیشبرد سه بعد توسعه پایدار - اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. این پلتفرم مرکزی برای پرورش بحث و تفکر نوآورانه است، ایجاد توافق در مورد راه های پیش‌رو و هماهنگ کردن تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف مورد توافق بین المللی است. منشور ملل متحد ECOSOC در سال 1945 به عنوان یکی از شش بخش اصلی سازمان ملل تاسیس شده، دارای 54 عضو است که تمامی آنها برای دوره 3 ساله توسط مجمع عمومی برگزیده می شوند.