پیام مدیر عامل

سالهاست که به عنوان عضوی از خانواده بچه های آسمان همراه این موسسه بوده ام و حرکت رو به توسعه و پیشرفت آن را مشاهده نموده ام. این موسسه که از نیت والا انسان دوستانه خدمت به همنوع سرچشمه گرفته است، از دیر باز تاکنون خدمت رسانی به معلولین و نگهداری از آنها را هدف ارزشمند خود قرار داده است و بیش از دوهه است که با استعانت از الطاف الهی و همدلی، وفاق و حمایت های صادقانه و دلسوزانه هزاران انسان نیک اندیش و پاک نهاد در راستای خدمت به این عزیزان و دست یابی به اهداف و چشم اندازهای موسسه گام بر می دارد.

این موسسه توجه خود را معطوف به معلولین بی سرپرست ،زنان سرپرست خانوار درسطح ملی درحوزه های امور حمایتِ مادی و معنوی و آموزشی نموده است و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی به ارائه جدیدترین و بروزترین خدمات آموزشی ، حمایتی و پزشکی می پردازد و بر بهبود مستمر کارایی و اثربخشی جهت پایداری در ارائه این خدمات به افراد تحت پوشش خود تاکید می نماید.

حال که در جایگاه مدیرعامل این سازمان قرار گرفته‌ام، با افتخار تلاش می‌کنم تا به پاسداشت 24 سال فعالیت این مؤسسه مردم‌نهاد در مسیر نگهداری از معلولین بی سرپرست، مسیر رو به توسعه را همچنان ادامه دهیم.