خدمات مراقبتی

۱- آشپزخانه

در این واحد روزانه برای مددجویان، سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار، شام) و میان وعده (دو نوبت) سرو می گردد. این کودکان معمولا محدودیت غذایی ندارند و تنها طریقه ی سرو غذاهای آنان به دو صورت معمولی و میکس شده، انجام می شود. کودکانی که قدرت بلع ندارند همان غذا برای آنان میکس می شود و کودکانی که قدرت بلع دارند غذا را به صورت عادی با ماست میل می کنند.

برنامه غذایی کودکان توسط کارشناس تغذیه به صورت ماهانه تنظیم و توسط کارشناس نظارت می شود. قد و وزن کودکان هر فصل چک می شود تا اضافه وزن یا کاهش وزن مشاهده نگردد.

۲- واحد رختشوی خانه

در این واحد، روزانه 80 دست لباس، ملحفه، پتو و بالش شسته و ضدعفونی می شود و تحویل هر بخش می گردد. در این واحد، از دستگاه هایی همچون ماشین لباسشویی و آبگیر صنعتی و همچنین خشک کن صنعتی و... تشکیل شده است.

۳- بخش مراقبت و نگهداری

در این بخش مادریاران و پدریاران همچون مادر و پدر به صورت شیفتی و شبانه روزی در کنار مددجویان حضور دارند. تمام امور مراقبت مانند غذا دادن، تعویض پوشک، بردن به حمام و نظافت آنها همگی با این بخش است. این بخش همانطور که یک مادر در منزل خود به فرزند خود رسیدگی می کند عینا در آسایشگاه حتی از نظر تربیتی رسیدگی می شود.