خدمات مراقبتی - رفاهی
بخش مراقبت:

در این بخش مادریاران و پدریاران همچون مادر و پدر به صورت شیفتی و شبانه روزی در کنار مددجویان حضور دارند. تمام امور مراقبت از قبیل : 1. اعلام هرگونه تغییر در وضعیت جسمی یا روانی معلول از جمله ایجاد قرمزی، کبودی، تورم و سایر مشکلان وی به مافوق 2. کمک درانجام جابجایی معلولان دارای ناتوانی 3. کمک در انجام کلیه امور شخصی معلولان ( غذاخوردن ، استحمام و ...) 4. مرتب کردن البسه ، ملحفه و وسایل شخصی معلول ( حوله ، مسواک و...) 5. کمک به معلولانی که به هنگام راه رفتن تعادل ندارند 6. جمع آوری البسه ، روبالشتی و ملحفه جهت شستشو به رختشویی 7. انجام ماساژ با صلاحدید تیم توانبخشی 8. هماهنگی وکمک به معلول جهت حضور و شرکت دربرنامه های تفریحی 9. همکاری لازم با تیم توانبخشی در خصوص انجام ماساژ ، ورزش و... طبق دستوراعضای تیم توسط این واحد صورت میگیرد.

آشپزخانه:

در آشپزخانه بچه های آسمان ، آشپز و کمک آشپز مشغول به فعالیت هستند که وظایفی از جمله ۱. آماده کردن وعده های غذایی مددجویان ۲.شستن ظرف ها ، مواد غذایی و نظافت داخل آشپزخانه را بر عهده دارند.

خیاط خانه:

دراین بخش پارچه ها با رنگ بندی مناسب بر اساس سن مددجویان تهیه میشود و بعد از اندازه گیری سایز آنها توسط خیاط ها دوخته میشود و مورد استفاده قرار میگیرد.

رختشوی خانه:

در قسمت رخشوی خانه پرسنلی که مشغول به فعالیت هستند سر ساعت لباس ، ملحفه و حوله به تمامی بخش ها تحویل می دهند و از دستگاه های موجود در داخل این بخش که شامل لباسشویی، سانتریفیوژ و دستگاه خشک کن می باشد استفاده می کنند.

اتاق بازی:

موسسه بچه های آسمان دارای اتاق بازی می باشد و مددجویانی که توانایی جسمی دارند طبق برنامه ای که کادر تخصصی ارائه نموده است ، همراه مراقب خود در این اتاق مشغول بازی و فیلم نگاه کردن میشوند.